Par mums

Aizkraukles Profesionālā vidusskola izsludina iepirkumu “Iekārtu, instrumentu un metāla izstrādājumu iegāde profesionālās izglītības programmai “Metālasptrāde” nodrošināšanai. (identifikācijas nr. APV 2015/3)

Iepirkuma metode: PIL 8.2. pants

Iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. novembris plkst.16.00.

nolikums_APV_2015_3

Marts

Februāris

Janvāris

Decembris

Novembris

Oktobris

Septembris

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas 2015. gada

pašnovērtējuma ziņojums

Pedagogu kolektīvs 2015.gada 1.septembrī

Pedagogu kolektīvs 2015.gada 1.septembrī

Skolas darbinieku kolektīvs 2015./2016.mācību gads

Skolas darbinieku kolektīvs 2015./2016.mācību gads

 

2014. gada publiskais pārskats

Aizkraukles Profesionālā vidusskola izsludina iepirkumu “Būvmateriālu un remontmateriālu iegāde” pēc Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta.

Identifikācijas nr. APV 2015/1

Piedāvāju iesniegšanas termiņš 2015.gada 25.maijs plkst.10.00.

nolikums_APV_2015_2

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums Aizkraukles PV izglītojamajiem.